Storm Computers Storm Computers

O nama

Standardi poslovanja

Primjena sustava upravljanja kvalitetom IT usluga danas je preduvjet rasta i razvoja tvrtke te nam omogućuje poslovanje u skladu s međunarodnim i lokalnim standardima. Implementacija sustava standarda u svakodnevnom poslovanju posebice je važna u IT industriji, jer odašilje jasnu poruku poslovnim partnerima i korisnicima koliko nam je bitna kvaliteta pruženih usluga kao i sigurnost poslovanja.

Rješenja i usluge naše tvrtke podvrgnuti su neovisnim ispitivanjima i ocjenjivanjima kako bi dokazali kvalitetu i sigurnost. Vizija sustava upravljanja u STORM-u je kontinuiranim unaprjeđivanjem poslovanja i organizacijske kulture postići poslovnu izvrsnost. Ispunjenjem zahtjeva kvalitete, kao i zahtjeva u području upravljanja sigurnošću informacija STORM je izgradio integrirani sustav upravljanja koji danas obuhvaća norme ISO 9001, ISO 20000-1, ISO/IEC 27001 i ITIL metodologiju.

Naša poslovna strategija zasniva se na kontinuiranom unapređenju sustava upravljanja kojim se ostvaruju vizija, misija i strateški ciljevi naše tvrtke što potvrđuje i činjenica da smo među prvim tvrtkama u Hrvatskoj implementirali sva tri sustava (upravljanje kvalitetom, upravljanje informacijskom sigurnošću i upravljanje IT uslugama).

ISO 9001

Prvu certifikaciju sustava upravljanja kvalitetom prema normi ISO 9001 napravili smo 2008. godine čime smo osigurali visoku razinu kvalitete naših usluga. Certificiranje po osnovi ISO 9001 potvrđuje kako tvrtka korisnicima i poslovnim partnerima jamči kvalitetu uspostavljenog sustava internog i eksternog upravljanja kvalitetom te visoke standarde u izradi, provedbi, nadzoru i isporuci svojih proizvoda i usluga.

Politika kvalitete

ISO/IEC 20000-1

ISO 20000-1 prvi je globalni standard namijenjen tvrtkama koje pružaju usluge iz područja informacijskih tehnologija, a osigurava sustav čije je težište na kvaliteti usluga. Ovaj međunarodni standard najviše kvalitete mjerilo je za sve procese kojima se kontrolira životni ciklus IT usluga, od proizvodnje do primjene tehnologije u krajnjih korisnika.

Tvrtka je 2010. godine prva u Hrvatskoj postala nositelj ISO 20000-1 standarda, čime korisnicima i poslovnim partnerima osiguravamo cjelovito poslovanje usklađeno s međunarodno priznatim praksama isporuke IT proizvoda i usluga.

ISO/IEC 27001

ISO 27001 vodeća je međunarodna norma za implementaciju sustava upravljanja sigurnošću informacija. Norma ne opisuje samo zaštitu u području informacijske tehnologije, već uklapa i druge aspekte sigurnosti poput fizičkih, tehničkih sigurnosti i dr.

Tvrtka je implementacijom ISO 27001 standarda 2012. godine osigurala zaštitu svojih informacija korištenjem normi i kontrola koje su prihvaćene u većini referentnih poslovnih sustava. Pošto predstavlja okvir za upravljanje rizicima informacijske sigurnosti organizacije, od tvrtke zahtijeva sustavan rad, ozbiljne pripreme i prilagodbe. Implementacija ovoga standarda predstavlja kontinuirani proces koji zahtijeva rad na redovitom praćenju i poboljšanju sustava.

ITIL

Information Technology Infrastructure Library (ITIL) predstavlja skup alata i metodologija koje pomažu u upravljanju i razvoju IT usluga unutar organizacije. Od svog nastanka 1980-tih godina do danas, ITIL je postao svjetski priznat industrijski standard najboljih praksi za upravljanje IT uslugama te integrira procese i funkcije unutar IT-a s ciljem osiguranja kvalitete isporuke usluga. Pritom ITIL usluga nije ograničena samo na tehnološki specifični segment usluge, nego na sve komponente integrirane u jedan jedinstveni upravljački sustav. Prednosti ITIL-a u svakodnevnom upravljanju IT procesima su brojne. Osim boljeg usklađivanja usluga IT-a s potrebama cjelokupne tvrtke te boljeg iskorištavanja IT infrastrukture, bolja organizacija poslovanja donosi i veće zadovoljstvo korisnika te poboljšanu cjelokupnu sliku poslovanja neke organizacije. ITIL također standardizira IT procese, dokumente te radne upute stvarajući unificiran sustav upravljanja.

Kao najbolja praksa za vođenje IT-a, ITIL je poslužio i kao podloga za certificiranje tvrtke STORM Computers prema međunarodno priznatom certifikatu IT Service Management – BS15000 te ISO 20000-1 standardu.

O nama

STORM Computers

.a{fill:#404040;}Saznaj više