Storm Computers Storm Computers

Storm rješenja

Mreža
Okosnica sigurnog poslovanja

U modernom poslovanju, mreža je okosnica svih poslovnih procesa - od lokalnog pristupa podacima i kolaboracije do omogućavanja sigurnog izvođenja svih poslovnih aktivnosti neovisno o lokaciji i načinu pristupa.

Mrežna rješenja koja projektiramo i implementiramo usklađena su s poslovnim potrebama uvjetovanim novim standardima poslovanja, tj. potrebom da podacima i aplikacijama pristupamo neovisno o lokaciji radnog mjesta, javnih i privatnih mreža – neovisno da li pristupamo aplikacijama na privatnoj mreži, Cloud-u ili javnim mrežama. Pri projektiranju i implementaciji mrežnih rješenja verificiramo usklađenost sa naprednim sigurnosnim standardima te osiguravamo naprednu zaštitu od postojećih i novih sigurnosnih prijetnji.

Skaliranje performansi i zahtjevi za brzom reakcijom kod promjena politika mrežnih i sigurnosnih pravila te implementacija i primjene novih funkcionalnosti omogućuje se uvođenjem softverski definiranih mreža na lokalnim mrežama, pristupnim korporativnim mrežama i mrežama podatkovnih središta.

Brzu i učinkovitu reakciju na zastoje u radu osiguravamo sa mrežnim operativnim središtem koje ima dubinski uvid u mrežne tokove i omogućuje prediktivnu reakciju kako bi se unaprijedila raspoloživost servisa i aplikacija.

Projektiramo, implementiramo i održavamo:

Usluge

U korak s vašim IT potrebama

.a{fill:#404040;}Saznaj više

Reference

Zadovoljni korisnici naših rješenja

.a{fill:#404040;}Saznaj više